எனது பதிவுகள்

June 11, 2011

அறிமுகம்.

அன்பார்ந்த நண்பர்களே இணையத்தில் கற்றுக்கொண்டதை என்போன்ற தேரியாதவர்களிற்கும் தெரியப்படுத்தவே இத்தளத்தினை எழுதுகின்றேன் பிழையிருந்தால் தெறியப்படுத்துங்கள் திருத்திக்கொள்கிறேன்.


kumaran