எனது பதிவுகள்

March 14, 2012

Email நீங்கள் விரும்பிய நேரத்தில் அனுப்பிட..

 அன்பு நண்பர்களுக்கு!
இன்றய உலகில் செல்போன் இல்லாதவர்கள் இருக்கமாட்டார்கள் அதேபோனறு ஈமெயில் கணக்கு இல்லாதவர்களும் இருக்கமாட்டார்கள் என நினைக்கின்றேன் உங்களுக்கு தேவையான மெயிலினை சரியான நேரத்திற்கு அனுப்பவேண்டும் என நி்னைத்துக்கொண்டிருப்பீர்கள் ஆனால் அதனை மறந்து வேறு ஏதெனும் வேலையினை செய்துகொண்டிருப்பீர்கள்.