எனது பதிவுகள்

December 18, 2011

Android போனிட்கான Milocker.

Android போன் பாவனயாளர்களிட்காக இந்த இலவச மென்பொருள் தறவிரக்கி பயன்படுத்திப்பாருங்கள்.


Description

MiLocker, the most powerful unlock screen App.
Want side-slip? Vertical slip? Multiple points? Animation unlocking? Do whatever you want to change your lockscreen style.
Based on MIUI technology, also has the world’s leading lockscreen theme library as well as talented designer users.Whether you are a designer or a mobile player, nothing but your imagination limits you.

https://market.android.com/details?id=com.miui.home&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5taXVpLmhvbWUiXQ..


kumaran

1 comment:

Post a Comment