எனது பதிவுகள்

October 29, 2011அன்புத்தோழர்களே!

நீங்கள் அடிக்கடி browser மாற்றுபவரா? அப்படியானால் நீங்கள் சேமித்துவைத்துள்ள புக்மார்க்கினை எப்படி மாற்றுவீர்கள்?இதுவரைகாலமும் internet explore or firefox பாவித்திருப்பீர்கள் அதில் உங்களிட்கு தேவையான இணைய முகவரிகளை புக்மார்க்கில் சேமித்து வைத்திருப்பீர்கள் அவை அணைத்தையும் மீண்டும் டைப்செய்து சேமிப்பது என்றால் முடியாத காரியம் ஒரே நிமிடத்தில் அதனை அப்படியே மாற்றும் வசதி கிடைத்தால் எவ்வளவு சந்தோஷமாக இருக்கும் இதனை Google chrome ல் எவ்வாறு செய்வது என்று பார்ப்போம்.
 Google chrome யினை ஓபன் செய்துகொள்ளுங்கள் அதில் இருக்கும் customize and control googlechrome என்பதை கிளிக்செய்து options என்பதை தெரிவுசெய்யுங்கள் கீழ் உள்ளபடத்தினை பாருங்கள்.


அதில் personal stuff என்பதை தெரிவு செய்யுங்கள் கீழ் உள்ள படத்தினை பாருங்கள்.


 அதில் browsing data என்பதில் import data from another browser என்பதில் ஒருதடவை கிளிக் செய்யுங்கள் கீழ் உள்ள படத்தினை பாருங்கள்.

                அடுத்து from என்பதை கிளிக் செய்தால் இதற்குமுன் பயன்படுத்திய browser களை
காணலாம் அதில் எந்த வகையான browser ரை இதற்குமுன் பாவித்தீர்களோ அதனை தெரிவு செய்து உங்களிட்கு தேவையான மாற்றங்களை செய்து import என்பதை கிளிக் செய்யுங்கள் அவ்வளவுதான் முன்பு பயன்படுத்திய browser ல் நீங்கள் செமித்து வைத்திருந்த பாஸ்வேர்ட் முதல் அணைத்து தகவல்களும் உங்கள் புதிய browser ல் செமிக்கப்பட்டிருக்கும் என்ன நண்பர்களே பதிவு பயனுள்ளதாக இருந்தால் ஓட்டு போடுங்கள்.
kumaran.

3 comments:

Post a Comment